Johtaminen, esimies- ja alaistaidot ovat avainasemassa työhyvinvoinnissa.

Työhyvinvointi ei ole sattumaa – se vaatii tekoja. Pientenkin asioiden oivaltamista oikeissa kohdissa, jotta työ sujuu. Hyvinvoivina teemme työmme paremmin. Tulos näkyy tuottavuudessa ja työn laadussa. Työhyvinvointiin panostaminen pidentää työuria!

TYÖHYVINVOINTI  -  työnilolla ja osaamisella tulosta !

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Työhyvinvointia lisäävät mm. hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Tee työhyvinvointiarvio

 

 

 

Työhyvinvointiarvio sisältää työhyvinvoinnin osa-alueet:

 • Johtamalla työhyvinvointia
 • Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
 • Toimiva työyhteisö
 • Osaamisen kehittäminen
 • Terveys ja työkyky.
 
 
 

Olen työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti verkostokouluttaja

Työhyvinvointikortti tietolehti.png

 


Työhyvinvointi tuo säästöjä 

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden.

 

Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo siis kuusi euroa takaisin

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaatiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia. Kun tuottojen ja kustannusten välinen suhde parantuuu, lisääntyy myös toiminnan kannattavuus. Työhyvinvointipanostusten kannattavuutta voidaan arvioida.

Työkykyä tukevat keinot ja menetelmät 

Työpaikan keinoja työntekijöiden työkyvyn tukemisessa ovat esimerkiksi työkykyjohtaminen, työn muokkaus ja korvaava työ.

Työnantajan tehtävänä on työturvallisuuslain mukaan huolehtia siitä, että kaikkien työntekijöiden työolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset. Tämä tehtävä edellyttää työpaikalla hyvää yhteistyötä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kesken.

Työpaikan keinovalikoimaan kuuluvat myös esimerkiksi työturvallisuuden kehittäminen, työyhteisöjen kehittäminen ja työterveysyhteistyö. 

Lue lisää 

Työhyvinvointivalmennus työporukalle

Esimerkkisisältö:

 • itsestä huolehtiminen - hyvinvointi
 • Minä Oy
 • Minä - muutos - tavoitteet
 • Hallinnan ympyrä
 • Myönteinen asenne tuo jaksamista ja hyvinvointia
 • Itsensä ja muiden arvostaminen, ei arvostelu
 • Oman elämän hallinta
 • Tästä vastaat itse
 • Vuorovaikutustyylianalyysi ja sen hyödyntäminen

Lisäpalveluna

 • Hemmotteluna käsi- tai jalkahoito, niska-hartiahieronta, kasvohoito jne.
 • Liikuntaa tai aktiviteettiä jooga, tanssi jne.
 • Kestitys mm. lämmin ruoka, salaattipöytä tai kahvitarjoilu

 

Työhyvinvointi luennot ja workshopit:

 • Erillaisuus on rikkaus - vuorovaikutustyyli analyysin kera

 • Itsestä huolehtiminen - työhyvinvointi

 • Myönteinen muutos - kuinka se tehdään

 • Toimiva työyhteisö

 • Johtaminen ja esimiestyö

 • Palautteen antaminen rakentavasti

 • Työyhteisösovittelu - ennaltaehkäise ja ratkaise konfliktit

 • Ratkaisukeskeinen työyhteisö - kuinka se tehdään

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamani asiakaspalaute työhyvinvointisessiosta:

"Olit asiantunteva ja vakuuttava. Sinulla oli hyviä esimerkkejä eli esitys pysyi mielenkiintoisena. Vaikutit herkältä, ymmärsit hyvin erilaisuudet ja niiden aiheuttamat mahdolliset ristiriidat ja annoit hyviä vinkkejä selvitä ja kääntää erilaisuudet vahvuudeksi.

Käyttäytymisanalyysistä sai hyvän kuvan nopeasti omasta käyttäytymisestä ja myös toisten, joka olisi hyvä huomioida myös tiimiyhteistyössä ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä. Paljon hyviä vinkkejä, ymmärtäminen kasvaa ja toisaalta kommunikaation tärkeys on myös hyvä huomio. Esityksestä sai paljon hyvää energiaa omaan jaksamiseen ja työn arvostamisen tärkeyteen. Itse olemme parhaita käyntikortteja saamaan arvostusta yrityksellemme ja työllemme". Jaana Eronen

 
 
 

Työhyvinvointi tehdään yhdessä - erilaisuus on rikkaus

työhyvinti

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ