Työnantajat tekevät kaikkensa yhdistääkseen sopivat työntekijät ja työtehtävät.

Vietämme kolmanneksen ajastamme työssä. On tärkeää, että kykymme ja mielenkiintomme käyvät yhteen työn vaatimusten kanssa.

Haluatko lisätä tehokkuutta, vauhdittaa kasvua tai parantaa kannattavuutta? Se kannattaa tehdä yhdessä henkilöstön kanssa. Autan siinä! SHL on maailman johtava henkilöstön kehittämis- ja arviointimenetelmien tuottaja

 
 

” Kompetenssi = Yksilön ominaisuudet, jotka ovat tehokkaan suorituksen ja tuloksen kannalta tärkeitä tietyssä roolissa ja joita voidaan mitata käyttäytymisessä”

 


Kompetenssien määrittelyn ja mittaamisen ammattilainen

Linkittämällä HR-prosessit kompetenssien kautta yrityksen strategiaan, saavutetaan merkittävä kilpailuetua. SHL:n Competency Framework sisältää tiedon sadoista validiteettitutkimuksista ja organisaatioille rakennetuista kompetenssimalleista. Universal Competency Framework mahdollistaa SHL:n menetelmien täyden hyödyntämisen. Näin saadaan monipuolista ja arvokasta tietoa henkilöstön kompetensseista (osaaminen, taito ja motiivi), minkä pohjalta vahvuuksien ja kehitystarpeiden kartoittaminen on helppoa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää mm. rekrytointi- ja henkilöstön kehittämisprojekteissa. Lue lisää ...SHL info

SHL työsovelutuusarvioiden ja  erilaiset kykytestien käytön hyödyt yritykselle

 • ”oikeat osaajat oikeille paikoille ketterästi” rekrytoinnissa, henkilöstövalinnat ja perehdytys sekä urapolkujen kehittäminen ja tukeminen.
 • Osaamismallien kehittäminen ja uudistaminen.
 • Haluttujen johtamiskäyttäytymisten ja toimintamallien jalkauttaminen.
 • Henkilöstön ja tiimin kehittäminen.
 • Henkilöstön uudelleen organisointi.
 • Myynnin kehittäminen.
 • Seuraajasuunnittelu ja tulevaisuuden osaajien tunnistaminen, sitouttaminen ja kehittäminen.

Kykytesteillä tutkitaan, kuinka hyvin ehdokas suoriutuu työn eri osatekijöistä. Niissä voidaan arvioida esimerkiksi hakijan verbaalista ja numeerista päättelykykyä. Työnantajat ovat usein kiinnostuneita työntekijän kyvystä suoriutua tehtävästä. Tällöin he voivat käyttää arviointimenetelmiä, joiden tarkoitus on jäljitellä kyseisen tehtävän osatekijöitä.

Soveltuvuusarviot tutkivat käyttäytymismieltymyksiä eli ihmisten työskentelytapoja. Niillä ei tutkita kykyjä vaan tapaa, jolla näet oman luonteesi ja esimerkiksi tapasi suhtautua muihin sekä käsitellä tunteita ja tunnetiloja. Oikeita tai vääriä käyttäytymistapoja ei ole, mutta jotkut tavat voivat olla tarkoituksenmukaisempia tietyissä tilanteissa.

 

 

 

 

 • Työpersoonallisuuskysely (OPQ32)
 • Asiakaspalvelutyylikysely (CCSQ)
 • Työtyylikysely (WSQ)
 • Motivaatiokysely (MQ)
 • Numeerisen- ja Mekaanisen päättelyn tehtävät
 • Luotettavuus- ja turvallisuusmittari (DSI)
 • Software Skills –testit
 • 360 –palautearviointi

 

Liiketoiminnan ja HR:n tehokas kumppanuus kompetenssipohjaisten menetelmien avulla

 

"Kun toimme rekrytoinnin kokonaisuuden osaksi omaa HR-toimintaamme, olemme onnistuneet saavuttamaan 3:1 suhteen haastateltujen ja palkattujen välillä. Toisin sanoen, käytämme nyt aikaamme tehokkaammin, pätevämpien hakijoiden haastatteluun. "Anna-Liisa Vitie, HR Partner  Lue lisää...Fennia case


Tiedätkö tämän työntekijöiden testaamisesta  ja osaamisen arvioinnista?

 

Henkilöstöarviointi osaksi henkilöstöjohtamista, esimiehillä on käytettävissään varsin monipuolinen keinovalikoima henkilöstön suoriutumisen parantamiseksi. Tässä kehittämistyössä onnistuminen edellyttää, että johto ja esimiehet kykenevät ensin tunnistamaan ja arvioimaan resurssien ja osaamisen tason oikein. Kyvykkyys arvioidaihmisten osaamista ja suoriutumista työssä onkin noussut tärkeäksi esimiestyön osaamisalueeksi.

Useimmista arkipäivän arviointitilanteista esimiesten on suoriuduttava omin avuin. Yksilön suoriutumista ja osaamista arvioidaan usein kehityskeskustelujen yhteydessä. Nykypäivän organisaatioiden osaamisvaatimukset ovat kuitenkin niin moninaiset ja haastavat, että esimiehillä voi olla vaikeuksia hahmottaa ja arvioida kattavasti kaikkea osaamiseen ja suoriutumiseen liittyvää.

 

 

 

 

Eräissä tilanteissa arviointien tekeminen on myös niin aikaa vievää tai sellaista erikoisosaamista vaativaa, että arviointien tekemisessä on turvauduttava ulkopuoliseen apuun.

Samalla kun henkilöstön arvioimiseen liittyvät haasteet ovat tällä tavalla voimistuneet, on alalle syntynyt erilaista konsulttipalvelujen tarjontaa, joka perustuu arviointien tekemiseen erilaisten psykologisten testausten tai vastaavien arviointimenetelmien avulla. Henkilöarviointityön asiantuntijat ovat tyypillisesti tukeneet esimiehiä henkilövalinnoissa sekä sisäisissä resurssi- tai osaamiskartoituksissa.

Työntekijöiden testaamisen ja osaamisen arvioinnin tunteminen voi vaatia asiantuntijan apua - autan sinua mielelläni!

Tuloksia henkilöstön kautta

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ