google-site-verification=mqvq2dMdwVBirpI-5nXOLqsFyH4DTC-lOq54mcGcQ8w

Johtaminen, esimies- ja alaistaidot ovat avainasemassa työhyvinvoinnissa.

Työhyvinvointi ei ole sattumaa – se vaatii tekoja. Pientenkin asioiden oivaltamista oikeissa kohdissa, jotta työ sujuu. Hyvinvoivina teemme työmme paremmin. Tulos näkyy tuottavuudessa ja työn laadussa. Työhyvinvointiin panostaminen pidentää työuria!

TYÖHYVINVOINTI  -  työnilolla ja osaamisella tulosta !

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Työhyvinvointia lisäävät mm. hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

 

 

Lähde: Työterveyslaitos

 

Oletko arvioinut, miten yrityksessäsi voidaan ?

Työhyvinvoinnin tilannearvion tarkoituksena on selvittää yrityksen yleistä työhyvinvoinnin tilaa sekä terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä yrittäjän tai esimiehen näkökulmasta. Työväline auttaa tunnistamaan mahdolliset kehittämistä vaativat työhyvinvoinnin osa-alueet. Se on suunniteltu osaksi yritysneuvojien työtä, jotta työhyvinvointiasioiden puheeksi ottaminen yritysneuvontatilanteissa olisi helpompaa.

Siirry arvioimaan työhyvinvoinnin väittämiä ...

Jos tarvitset apua yhteenvedon tulkinnassa ja läpikäynnissä tai jatkotoimienpiteiden sopimisessa, autan mielelläni.

 


Työhyvinvointi tuo säästöjä 

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden.

 

Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo siis kuusi euroa takaisin

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaatiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia. Kun tuottojen ja kustannusten välinen suhde parantuuu, lisääntyy myös toiminnan kannattavuus. Työhyvinvointipanostusten kannattavuutta voidaan arvioida.

Työhyvinvointivalmennus työporukalle

Esimerkkisisältö:

 • itsestä huolehtiminen - hyvinvointi
 • Minä Oy
 • Minä - muutos - tavoitteet
 • Hallinnan ympyrä
 • Myönteinen asenne tuo jaksamista ja hyvinvointia
 • Itsensä ja muiden arvostaminen, ei arvostelu
 • Oman elämän hallinta
 • Tästä vastaat itse
 • Vuorovaikutustyylianalyysi ja sen hyödyntäminen

Lisäpalveluna

 • Hemmotteluna käsi- tai jalkahoito, niska-hartiahieronta, kasvohoito jne.
 • Liikuntaa tai aktiviteettiä jooga, tanssi jne.
 • Kestitys mm. lämmin ruoka, salaattipöytä tai kahvitarjoilu

 

Työhyvinvointi luennot ja workshopit:

 • Erillaisuus on rikkaus - vuorovaikutustyyli analyysin kera

 • Itsestä huolehtiminen - työhyvinvointi

 • Myönteinen muutos - kuinka se tehdään

 • Toimiva työyhteisö

 • Johtaminen ja esimiestyö

 • Palautteen antaminen rakentavasti

 • Työyhteisösovittelu - ennaltaehkäise ja ratkaise konfliktit

 • Ratkaisukeskeinen työyhteisö - kuinka se tehdään

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamani asiakaspalaute työhyvinvointisessiosta:

"Olit asiantunteva ja vakuuttava. Sinulla oli hyviä esimerkkejä eli esitys pysyi mielenkiintoisena. Vaikutit herkältä, ymmärsit hyvin erilaisuudet ja niiden aiheuttamat mahdolliset ristiriidat ja annoit hyviä vinkkejä selvitä ja kääntää erilaisuudet vahvuudeksi.

Käyttäytymisanalyysistä sai hyvän kuvan nopeasti omasta käyttäytymisestä ja myös toisten, joka olisi hyvä huomioida myös tiimiyhteistyössä ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämisessä. Paljon hyviä vinkkejä, ymmärtäminen kasvaa ja toisaalta kommunikaation tärkeys on myös hyvä huomio. Esityksestä sai paljon hyvää energiaa omaan jaksamiseen ja työn arvostamisen tärkeyteen. Itse olemme parhaita käyntikortteja saamaan arvostusta yrityksellemme ja työllemme". Jaana Eronen

 

 VUOROVAIKUTUSTYYLI  ANALYYSI

Opi ymmärtämään ja tuntemaan itsesi

sekä tehosta vuorovaikutusta muiden kanssa.

Hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteistyö ja vuorovaikutus.

Yksinkertaisen keino,

joka auttaa kommunikointia käytännön tasolla.

Tämä helpottaa ja nopeuttaa yhteisen vuorovaikutustyylin löytämistä.

 TAVOITE

Ymmärrä itseäsi

Ymmärrä muita

Mukaudu ja kommunikoi !

Kun ymmärrämme erilaisuuden ja miten se näkyy,

ymmärrämme paremmin myös muiden

erilaiset toimintatavat jotka innostavat molempia.

Asiat sujuvat joustavammin ja tehokkaammin!

 
Vuorovaikutustyylianalyysi

Työhyvinvointi tehdään yhdessä - erilaisuus on rikkaus

työhyvinti

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ